Amber Coast Logistics - Prezentācijas un izdales materiālu izveide

bukletu izveide, bukleta veidošana

Tik izstrādāti izdales materiāli konferencei, ievērojot korporatīvā stila vadlīnijas – unikāla dizaina mapes un tajās ievietojamās veidlapas, bukleti.

Unique design

The design is not based on templates, original solutions have been developed.

Corporate-style material

For digital printing