Amber Coast Logistics - Prezentācijas un izdales materiālu izveide

bukletu izveide, bukleta veidošana

Tik izstrādāti izdales materiāli konferencei, ievērojot korporatīvā stila vadlīnijas – unikāla dizaina mapes un tajās ievietojamās veidlapas, bukleti.

Unikāls dizains

Dizains nav balstīts uz gatavām sagatavēm, izveidoti oriģināli risinājumi.

Corporate-style material

For digital printing