cd_1_mockup -

Web Statistika, Koncepcijas izstrāde, Responsīvs Dizains, web statistics, conception development, responsive design