Mājaslapas izstrāde - Cēsu kultūras un tūrisma centrs

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir dibināta 2004.gadā. Aģentūras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot tūrisma un kultūras nozaru attīstību Cēsu novadā.

Mūsu galvenās vērtības ir:
–    kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas izcilība,
–    senatnes liecību laikmetīgs piedāvājums,
–    ģimenēm draudzīga kultūrvide,
–    viesmīlība un atvērtība novada viesiem.

Aģentūra rūpējas par Cēsu pils kompleksa attīstību un pieejamību sabiedrībai, Cēsu kā tūrisma galamērķa popularizēšanu un sabiedrības iesaisti radoši izglītojošās kultūras aktivitātēs.

Aģentūras paspārnē darbojas šādas 3 galvenās nodaļas:

1)     Cēsu Vēstures un mākslas muzejs  regulāri piedāvā izstādes labākai vēstures un mākslas iepazīšanai Cēsu Jaunajā pilī un Cēsu Izstāžu namā, kā arī piedāvā aizraujošas programmas viduslaiku dzīves iepazīšanai vecajā Cēsu pilī. Muzeja krājumā ir unikālas Cēsu vēstures liecības jau no tiem laikiem, kad Cēsīs ienākuši to pirmie iedzīvotāji – vendi.

2)    Cēsu Kultūras centrs  ik gadu rīko pilsētnieku iecienītos Cēsu svētkus, valsts svētkus un gadskārtas. Cēsu Kultūras centra paspārnē radoši darbojas kori, deju kolektīvi, folkloras kopa, pūtēju orķestris un kamerorķestris, kas sniedz iedzīvotājiem iespējas pašiem aktīvi līdzdarboties kultūras pasākumu radīšanā.  Kultūras centra pārziņā ir arī Vaives Tautas nams, kura paspārnē darbojas gan amatiermākslas kolektīvi, gan arī Vaives Amatu māja.

4)    Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centrs  rūpējas par Cēsu atpazīstamību, informējot viesus no tuvienes un tālienes par iespējām izbaudīt Cēsu kultūrvidi, dabu, izziņas un aktīvā tūrisma piedāvājumu.

Unikāls dizains
Wordpress CMS
HTML 5 & CSS 3
JavaScript
Mobilo ierīču atbalsts
Vairāku valodu atbalsts