EUROPARK - Flayera izveide.

bukletu dizains un druka, booklet design and print

Illustration

We created custom illustrations for this project.

Unikāls dizains

Dizains nav balstīts uz gatavām sagatavēm, izveidoti oriģināli risinājumi.

For digital printing

Flayera izveide.
Veidojot flayera dizainu tika veidota zīmējumu sērija, kur attēloti tēli dažādās situācijās, kas ilustrē pareizas parkošanās un pieklājības nozīmi. Zīmējumi tika iekļauti flajerī, ņemot vērā uzņēmuma korporatīvo stilu.