EUROPARK - Flayera izveide.

bukletu dizains un druka, booklet design and print

Ilustrācijas

Darbā izmantotas pašrocīgi veidotas ilustrācijas.

Unikāls dizains

Dizains nav balstīts uz gatavām sagatavēm, izveidoti oriģināli risinājumi.

Digitālai drukai

Flayera izveide.
Veidojot flayera dizainu tika veidota zīmējumu sērija, kur attēloti tēli dažādās situācijās, kas ilustrē pareizas parkošanās un pieklājības nozīmi. Zīmējumi tika iekļauti flajerī, ņemot vērā uzņēmuma korporatīvo stilu.