IBCC apsveikums - 3D interaktīvā apsveikuma kartīte

Izveidojām interaktīvu apsveikumu kompānijas IBCC klientiem. Apsveikums veidots ar Kinect 3D kameras iegūtu telpisku video un papildināts ar fona animācijām.

Ilustrācijas

Darbā izmantotas pašrocīgi veidotas ilustrācijas.

Optimizēts WEB

Logo ir optimizēts parādīšanai uz digitāla ekrāna.

Korporatīvā stila materiāls