Rīgas plānošanas reģions - Mājaslapas izveide

Rīgas plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Lai veidotu veiksmīgāku komunikāciju ar auditoriju tika izstrādāta mājas lapa. Dizains tika veidots atbilstošs klienta zīmola pamata stilam. Mājas lapas satura vadības sistēma tika veidota uz WordPress bāzes.

Unique design

The design is not based on templates, original solutions have been developed.

Wordpress CMS

Creating and managing your website is simple with WordPress.com’s powerful platform. Get started in minutes and make changes to your site easily.

HTML 5 & CSS 3

The website is developed according to web standards.

JavaScript

The website uses custom Javascript code for some of its functionality.

Mobile device support

The website is responsive and adapts to various screen sizes.

Multilanguage support