Port Training - Konferences materiāla maketēšana

flyera dizains, riga ostas makets, flyer design, riga ostas mocket

Tirāža: 1 000

Ilustrācijas

Darbā izmantotas pašrocīgi veidotas ilustrācijas.

Unikāls dizains

Dizains nav balstīts uz gatavām sagatavēm, izveidoti oriģināli risinājumi.