Promotional materials - Print works

Veidojām reklāmas materiālu semināru sērijai. Vizualizāciju zīmējām vektorgrafikā, par pamatu ņemot klienta veidotu skices uzmetumu. Materiāli tika drukāti ar digitālas drukas iekārtām.