Port Training - Konferences prezentācijas materiāla maketēšana.

flyera dizains, riga ostas makets, flyer design, riga ostas mocket

Tirāža: 1 000

Ilustrācijas

Darbā izmantotas pašrocīgi veidotas ilustrācijas.

Unikāls dizains

Dizains nav balstīts uz gatavām sagatavēm, izveidoti oriģināli risinājumi.

Veidojām reklāmas materiālu semināru sērijai. Vizualizāciju zīmējām vektorgrafikā, par pamatu ņemot klienta veidotu skices uzmetumu. Materiāli tika drukāti ar digitālas drukas iekārtām.