Amber coast logistics - Drukas darbi

Tik izstrādāti izdales materiāli konferencei, ievērojot korporatīvā stila vadlīnijas – unikāla dizaina mapes un tajās ievietojamās veidlapas, bukleti.