Mājaslapas izstrade - Forberg

Klients: Forberg International AS – uzņēmums, kas īpašnieks Twin Shaft Paddle Mixer tehnoloģijai, kas ļauj sagatavot dažādus augstākās kvalitātes pārtikas, ķīmijas un citās industrijās.

Uzdevums: Izveidot mājas lapu Forberg International AS uzņēmumam, uzsverot Twin Shaft Paddle Mixer tehnoloģiju un citas speciālās mašīnas.

Ideja: Izveidot modernu mājas lapu, kas atspoguļo Forberg International AS kā Twin Shaft Paddle Mixer tehnoloģijas pasaules līdera tēlu.

Risinājums: Forberg International AS mājas lapa piedāvā informatīvu rezumē par uzņēmuma inovācijām un speciālajām mašīnām, ļaujot mājas lapas apmeklētājiem iegūt izpratni par piedāvāto tehnoloĝiju iespējām un priekšrocībām.

Aptuvenais izstrādes periods: 2021. gads

Viens vārds, kas izsaka kopējo sajūtu: Detalizēti

Unikāls dizains
Wordpress CMS
HTML 5 & CSS 3
JavaScript
Mobilo ierīču atbalsts