Mājas lapas izstrāde - Rīgas plānošanas reģions

Klients: Rīgas plānošanas reģions – iestāde, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu un sadarbību ar citām valsts iestādēm un pašvaldībām.

Uzdevums: Radīt virtuālu telpu, kas kalpo kā efektīvs informācijas avots par reģiona attīstības plāniem un sekmē konstruktīvu sadarbību ar citām iestādēm.

Ideja: Moderna un pieejama mājas lapa, kas ne tikai nodrošina skaidru informācijas nodošanu par attīstības plāniem, bet arī veicina sabiedrības lielāku izpratni par reģiona attīstības procesiem.

Risinājums: Tika izveidota mājas lapa, piedāvājot informatīvu un viegli pārvaldāmu resursu. Tas veicina pārredzamību un sekmē konstruktīvu dialogu ar sabiedrību.

Aptuvenais izstrādes periods: 2021. gads

Viens vārds, kas izsaka kopējo sajūtu: Iesaistoši

Unikāls dizains
Wordpress CMS
HTML 5 & CSS 3
JavaScript
Mobilo ierīču atbalsts