Promotional brochure - Print works

Veidojot flayera dizainu tika veidota zīmējumu sērija, kur attēloti tēli dažādās situācijās, kas ilustrē pareizas parkošanās un pieklājības nozīmi. Zīmējumi tika iekļauti flajerī, ņemot vērā uzņēmuma korporatīvo stilu.