Kategorijas

Logo var kalpot dažādiem mērķiem. Tas var būt Jūsu uzņēmuma tēla atspoguļojums, pakalpojuma vai produkta atpazīstamības zīme, tas var norādīt uz Jūsu darbības sfēru, vērtībām, attieksmi, statusu. Ir vērts nopietni pieiet logo vēstījumam un pielietojumam, jo tā būs Jūsu “seja”, ko atcerēsies klienti, sadarbības partneri un sabiedrība. Veidojot logo, piedāvājam vairākas versijas, līdz nonākam pie tās, kas Jums šķitīs piemērotākā. Logo veidojam, ņemot vērā tā pielietojumu – papildus pamatlogo iespējams sagatavot monohromas, vienkāršotas un mini versijas.

Uzzini vairāk Sazinies ar mums

SAZINIES AR MUMS

Izvēlies vienu vai vairākus pakalpojumus spiežot uz attiecīgo pakalpojumu

Travelmānija

Moderni materiāli

Autego

Portgate

Autosole

Darbarokas

Port training

Metodrive

Četras pēdas

Car sales tehnologies

Megamet

Black mammut